Σχεδιάζουμε γραφιστικά λογότυπα και αναλαμβάνουμε πλήρως την εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης.