6 χρόνια δημιουργίας εικαστικών και διαφημιστικών θεμάτων σε μια ισχυρή εταιρία
που η στρατηγικής της συνδέεται άμεσα με την προβολή επιχειρήσεων και την οπτική επικοινωνία Την ΠΑΕ ΑΕΛ 1964…